تسبیح روبان دوزی مدل رز دورنگ

40,000 تومان

تسبیح کریستالی هفت رنگ تراشدار که باعث برق بیشتر آن شده است ترکیب دو رنگ ربان برای درست کردن گل ها باعث هماهنگی بیشتر آن با تسبیح شده است