جاسوییچی و آویز کیف طرح گل رز صورتی

25,000 تومان

ترکیب رنگی صورتی کم رنگ و پر رنگ در درست کردن گل باعث زیبایی آن شده است و همچنین استفاده از مروارید زیبایی دو چندان به آن بخشیده است .