جاسوییچی روبان دوزی گل رز کرم

33,000 تومان

این آویز دارای دو کاربرد دارد هم می توان به عنوان جاسوییچی استفاده کرد و هم به عنوان آویز کیف.لازم به ذکر است که سنگ هایی که در این کار استفاده شده از جنس خوبی برخورد دار است.به نسبت قیمتی که این کالا دارد شما جنس خوبی را دارید خریداری می کنید.